Nilai Luhur Santri Pondok Pesantren Al Barakah

Allah SWT sudah menetapkan kejayaan, kesuksesan, kebahagian, kegembiraan, dan kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat cukup hanya mengamalkan agama Islam secara sempurna.

Agama Islam yang sangat sempurna adalah, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Menyangkup iman, ibadah, pekerjaan atau muamalah, muasyarah, dan yang terakhir adalah ahlaq

Karena itulah Santri Pondok Pesantren Al Barakah memegang Prinsip Nilai Luhur sebagaimana yang dimiliki oleh Para Sahabat di zaman Rasulullah SAW Sebagai berikut :

Yakin atas kalimah thoyyibah

Mengeluarkan keyakinan pada mahluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Swt. Di dalam hati.

Meyakini hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akherat hanya dengan cara ikut sunnah Rasulullah Saw.

Sholat khusyu’ dan khudlu’

Shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Swt didalam shalat kedalam kehidupan sehari-hari.

 

 

Ilmu ma’adzikir

Semua petunjuk  datang dari Allah Swt melalui Baginda Rasulullah Saw.

Mengingat Allah Swt sebagaimana agungnya Allah Swt.

Mengamalkan perintah Allah Swt. Pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah didalam hati dan ikut cara Rasulullah Saw.

 

Ikromul Muslimin

Memuliakan sesama orang islam / muslim.

Menunaikan hak-hak semua orang islam tanpa meminta hak daripadanya.

Memberi salam kepada orang yang kenal ataupun yang tidak kenal. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan uloama dan menghormati sesama.

Tashihun niat

Membetulkan / meluruskan niat

Membersihkan niat pada setiap amalan semata-mata karena Allah Swt.

Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupamu dan hartamu tetapi Dia akan memandang pada hatimu dan amalanmu.

Da’wah dan tabligh khuruj fi sabilillah

Memperbaiki diri, yaitu bagaimana agar dapat menggunakan harta diri dan waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah.

Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri.

Kegiatan Pondok Pesantren

Selama 24 jam Santri tinggal di Pondok Pesantren mengisi aktivitas dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga serta masyarakat. Kegiatan mereka adalah sebagai berikut :

Pukul 06.00 - 07.15 dan 18.00 - 19.00 Santri mengulang Hafalan Baru (Sabaq)
Pukul 08.00 - 10.00 Santri wajib setor hafalan baru dan sebelumnya
Pukul 13.00 - 15.30 Belajar kitab kuning
Pukul 15.30 - 16.30 Santri bergiliran belajar menyampaikan Ilmu
Pukul 16.30 - 17.30 Olahraga
Pukul 20.00 - 21.30 Santri mengulang Hafalan 1 juz (Manzil)
Latihan menjadi imam sekaligus praktik hafalan quran
Menerapkan Sunnah makan berjamaah mendatangkan keberkahan
Silaturahmi ke penduduk sekitar mengajak sholat ke Masjid
Berkunjung ke daerah lain untuk belajar menyampaikan Ilmu agama
Belajar membaca Al Quran dan menghafal untuk anak-anak disekitar Ponpes
Pengajian/Taklim untuk Bapak Bapak sekitar Ponpes setiap Ahad
Melantunkan doa dan shalawat lewat pertunjukan islami
Previous
Next

Santri Today Leader Tomorrow

Melihat pergaulan bebas generasi muda di luar pesantren yang kian hari kian permisif dan mengkhawatirkan, pesantren dinilai sebagai lembaga pendidikan alternatif yang patut dilirik. Melihat moralitas generasi muda yang kian tergerus dan terdegradasi, lagi-lagi pesantren dinilai sebagai solusi terbaik. Termasuk ketika banyak generasi muda tak peduli lagi pada masa depannya, pesantren juga menjadi harapan. Tak heran karenanya, ramai beredar seruan “Ayo Mondok” yang didengungkan berbagai kalangan.